Tất cả iPhone 14 Phiên bản Mỹ (LL/A) năm nay đều không có khay sim.

Còn lại những mã hàng khác thì đều có khay sim

Máy LL/A   =  ESIM

Máy VN/A   =  1 sim Vật Lý

Máy ZP/A   =  1 sim Vật Lý

Máy ZA/A   = 2 sim Vật Lý

Top