Home » Sản phẩm » Macbook Air 2019

Macbook Air 2019

Hình đăng Banner MB

Show all 4 Result

 • Macbook Air 13′ 128GB

  Quick Overview

  Gray: MVFH2
  Silver: MVFK2
  Gold: MVFM2

  Cấu Hình

  Chip: 1.6GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
  Màn Hình: 13.3-inch, độ phân giải 2560×1600
  Ram: 8GB 2133MHz LPDDR3 onboard memory
  Ổ cứng: 128GB SSD storage
  Đồ hoạ: Intel UHD Graphics 617
  Kết nối: Two Thunderbolt 3 ports
  Kích thước và trọng lượng: 0.41 x 30.41 x 21.24 cm – 1.25kg

  26,200,000 ₫

 • Macbook Air 13′ 256GB

  Quick Overview

  Gray: MVFJ2
  Silver: MVFL2
  Gold: MVFN2

  Cấu Hình

  Chip: 1.6GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
  Màn Hình: 13.3-inch, độ phân giải 2560×1600
  Ram: 8GB 2133MHz LPDDR3 onboard memory
  Ổ cứng: 256GB SSD storage
  Đồ hoạ: Intel UHD Graphics 617
  Kết nối: Two Thunderbolt 3 ports
  Kích thước và trọng lượng: 0.41 x 30.41 x 21.24 cm – 1.25kg

  31,500,000 ₫

 • Macbook Air 13′ 128GB – Công Ty

  Quick Overview

  Gray: MVFH2
  Silver: MVFK2
  Gold: MVFM2

  Cấu Hình

  Chip: 1.6GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
  Màn Hình: 13.3-inch, độ phân giải 2560×1600
  Ram: 8GB 2133MHz LPDDR3 onboard memory
  Ổ cứng: 128GB SSD storage
  Đồ hoạ: Intel UHD Graphics 617
  Kết nối: Two Thunderbolt 3 ports
  Kích thước và trọng lượng: 0.41 x 30.41 x 21.24 cm – 1.25kg

  27,200,000 ₫

 • Macbook Air 13′ 256GB – Công Ty

  Quick Overview

  Gray: MVFJ2
  Silver: MVFL2
  Gold: MVFN2

  Cấu Hình

  Chip: 1.6GHz dual-core Intel Core i5 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
  Màn Hình: 13.3-inch, độ phân giải 2560×1600
  Ram: 8GB 2133MHz LPDDR3 onboard memory
  Ổ cứng: 256GB SSD storage
  Đồ hoạ: Intel UHD Graphics 617
  Kết nối: Two Thunderbolt 3 ports
  Kích thước và trọng lượng: 0.41 x 30.41 x 21.24 cm – 1.25kg

  32,500,000 ₫

.