Home » Sản phẩm » iPhone 6S & 6S Plus cũ

iPhone 6S & 6S Plus cũ

iPhone cũ được tặng kèm Sạc + Cáp + Tai Nghe

Ảnh nền

Show all 5 Result

 • iPhone 6S 16GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  4,200,000 ₫ 3,800,000 ₫

 • iPhone 6S 32GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  5,200,000 ₫

 • iPhone 6S 64GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  5,300,000 ₫ 4,800,000 ₫

 • iPhone 6S Plus 16GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  4,900,000 ₫

 • iPhone 6S PLus 64GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gối bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  5,900,000 ₫

.