Home » Sản phẩm » iPhone 6S & 6S Plus cũ

iPhone 6S & 6S Plus cũ

iPhone cũ được tặng kèm Sạc + Cáp + Tai Nghe

Show all 5 Result

 • iPhone 6S 16GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  6,600,000 ₫ 6,300,000 ₫

 • iPhone 6S 32GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  8,300,000 ₫ 7,300,000 ₫

 • iPhone 6S 64GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  9,300,000 ₫ 8,300,000 ₫

 • iPhone 6S Plus 16GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gói bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  8,200,000 ₫ 7,900,000 ₫

 • iPhone 6S PLus 64GB

  Quick Overview

  Tất cả máy bán ra đẹp 99.9% jin nguyên con. Có tặng kèm theo sạc cáp tai nghe và có sẵn gối bảo hành và bao test 1 tuần đầu 1 đổi 1

  10,300,000 ₫ 9,900,000 ₫

.